fbpx

7 Ana Çakra: Ruhunuzla Temasa Geçin

Çakra yoga uygulamalarını bedenimizi anlamak, zayıflık ve aşırı kullanım alanlarımızı belirlemek ve enerji merkezlerimizden şifalanmak için kullanabiliriz. 7 ana çakra enerjisini anlayıp, derinleştiğimizde bütünsel şifanın da kapılarını aralamış oluruz.

7 ana çakra merkezinin her birinin, belirli enerji merkezini karakterize eden eğilimlere odaklanmamıza yardımcı olan geleneksel anlamları vardır. Aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen bir şekilde her merkez üzerinde meditasyon yaparsak, özbenliğimiz ile daha ince bir anlayışıyla tanışma fırsatını yakalarız. Her bir merkeze erişerek, bizi ruhumuzla temasa geçme seviyesine iten doğuştan gelen dinamizmimizi etkinleştiririz.

7 Ana Çakra Nedir? Çakra Yoga Pratikleri Ruhumuzla Temasa Geçmeyi Nasıl Sağlar?

7 ana çakra
1.Kök Çakra

İlk çakra olan kök çakra olarak bildiğimiz Muladhara, omurgamızın tabanında yer alır ve ayaklarımızın dibinden aşağıya doğru yönetilir. “Kök Desteği” anlamına gelen muladhara, kırmızı rengi temsil eder. Sevgi ve iyileştirici şifaya sahip bu çakraya derin nefesler göndererek, hem tüm negatifliklerden arınır, hem de yaşamlarımızdaki istikrar ve topraklanma hissimizi güçlendiririz. Kök çakraya odaklanarak, güven ve huzuru hayatımıza getiririz.

2. Sakral Çakra

İkinci çakra Svadhisthana veya sakral çakra pelvik bölgede yer alır. Svadhistana, kişinin evi ve sevecenliği olarak kabul edilir. Turuncu renk enerji ile simgelenir. Sakral çakramızı kullanarak duygusallığımızı, yaratıcılığımızı, cinsel sağlığı ve yaşam coşkumuzu geliştirebiliriz. Bu çakra, canlılığın ve zindeliğin kaynağıdır.

3.Güneş Çakrası

Üçüncü çakra olan mide çakrası Manipura, irademizi yönetir ve rengi sarıdır. Manipura’nın anlamı “mücevherlerin yeri” olarak çevrilir. Manipura, hayatımızın amacının önbelleğidir. Bu nedenle de “mücevherlerin yeri” olarak adlandırılır.

 İrademizi yönetmeyi veya salıvermeyi kendimize hatırlatmak için Manipura üzerinde nefes egzersizleri uygulayabiliriz. Manipura’dan destek aldıkça etkili bir güç kaynağını harekete geçiririz.

4.Kalp Çakrası

Dördüncü çakra olan kalp çakrası Anahata olarak adlandırılır. Rengi ise yeşildir. Rengini doğanın gücünden alır. Anahata, bütün ve kırılmamış anlamına gelir. Kalp merkezimize nefes vererek şifalanabilir ve beden, zihin, ruh bütünlüğümüzü oluşturabiliriz. Kalp çakrası içsel gücümüzü geliştirerek bir bütün haline getirir. Öz şefkati bu çakra üzerinde yeniden geliştirebiliriz.

5.Boğaz Çakrası

Beşinci çakra, Vishuddha veya boğaz çakrası gök mavisi rengi ile sesi ve nefesi yönlendirir. Vishuddha, “saf” anlamına gelir. Bu nedenle bu çakrayı solurken arınırız. Boğaz çakrası, merkez bedenden baş çakraya geçiş yoludur. Bu nedenle, boğaz çakrasını şifalandırdığımızda, orada bulunan bilgeliğin somutlaşmış bir bütünlük biçimi ile farkındalıklı bir hayat yaşarız. Boğaz çakrasına nefes göndermek ise dürüstlük ve özgünlük duygularını geliştirir. Nefes yoluyla kendimizi netliğe kavuştururuz. Bu yüzden yogik uygulamalarda birçok meditasyon pratikleri nefese odaklanır. Vishuddha, ruhumuzla iletişime geçmenin saflaştırılmış konumudur.

6.Üçüncü Göz Çakra

Mavi menekşe ile tanınan altınca çakra olan Ajna, aynı zamanda üçüncü göz olarak bilinir. Alında ve kaşların arasında yer alır. Ajna, bilmek ve algılamak anlamlarına gelir. Üçüncü gözümüzü açarak, başkalarının yaşamlarını ve gerçekliğin doğasını derinlemesine görmeye ve algılamaya başlarız. Hayal gücü, empati ve içgörü bu çakrada yer alır. Üçüncü gözün açılmasına izin verdiğimizde bilgeliğimiz ortaya çıkar. Ajna’ya sevgi ile soluyarak diğer insanların, hayvanların, bitkilerin ve evrenin iç işleyişini algılama yeteneğimizi etkinleştiririz.

7.Tepe Çakra

7 ana çakranın sonuncusu olan ve başın tepesinde yer alan Taç Çakra’ya ise Sahasrara denir. Sahasrara “bin yapraklı taç” anlamına gelir. Geleneksel olarak sonsuzluğu simgeler. Daha detayına girersek bu çakra sonsuz doğamızı ve evren ile bütünlüğümüzün kaynağıdır. Taç çakra en spiritüel enerji noktasıdır. Bu çakranın açılması temiz bir zihin, kozmik bilinç ve aydınlanmanın gelmesi demektir. Farkındalığımızın en üst düzeye ulaşmasını sağlar. Saf mutluluk getirir.

Çakra yoga pratikleri uygularken, zayıf olan veya zayıf hissettiğiniz her şeyin ortadan kalktığını fark edeceksiniz. Çakra yoga pratikleri ile kişiliklerimizi dengelemekten öte ruhumuz ile temasa geçerek özbenliğimizin muhteşem varoluşunu yaşamaya başlarız. Çakra enerji merkezlerinin dengelenmesine ve arınmasına imkan tanıyan çakra yoga pratikleri spiritüel gücümüzü kontrol etme haline ve sonsuz şifaya erişmeyi sağlar.

Namaste  🙏 Sevgiyle

OmSiva Yoga Çakra Yoga Eğitimi (Yoga Alliance Uluslararası Sertifika)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir